community servers 

 #82  by Zeky
 Tue Aug 06, 2019 6:18 am
Podmínky co musí każdý žadatel splňovat splňovat:

1. Být vlastníkem originální hry
2. Mít minimálně 20 hodin na serveru na který si žádáš
3. Umět anglicky
4. Minimálně věk je 15 let
5. MUSÍŠ MÍT KOUPENOU HRU NA STEAMU!

Vzor:
1. Jméno ve hře:
2. Odkaz na HLStats:
3.. Věk:
4.. Server na který si žádáš o práva:
5. Proč právě ty:
6. Řekni nám něco k sobě:
7. SID:

Každý admin by se zde měl vyjádřit ať s kladným či záporným hodnocením.
Každý kdo byl přijat bude ve 14 denní zkušební době, kdy mu mohou být práva kdykoliv odebrána.


EN:
Conditions to be fulfilled by each applicant:

1. Be the owner of the original game
2. Have a minimum of 20 hours on the server you are requesting
3. Know English
4. Minimum age is 15 years
5. You must have this game on your steam librare

Pattern:
1. Name in the game:
2. Link to HLStats:
3. Age:
4. Server to which you are requesting rights:
5. Why you:
6. Tell us something about yourself:
7. SID


Every admin should comment here with positive or negative rating. Anyone who has been admitted will be given a 14 day trial period when rights can be revoked at any time.

Facebook

Partner


Premium Prepaid Game Servers and Hosting


About us

Welcome to Avalon community servers. We start up in 2018. As former founders and administrators of multiple game and multi community portals. Long time ago we was prioritized the family and our projects have been phased out. Now, after few years, we can no longer see this part of our youth has slowed down but surely falls into forgotten.

AVALONCS

Good luck and Have fun !